Fotbaloví rozhodčí Moravskoslezského kraje

Pravidlové testy

Testy z pravidel fotbalu, kde si můžete vyzkoušet on-line testy používané pro ověření znalostí nutných k získání licence rozhodčího a delegáta. Přestože tyto testy nejčastěji poslouží rozhodčím a delegátům jako příprava na zkoušky z teorie, může si je zkusit vyplnit úplně každý. Všichni si tak mohou ověřit své znalosti z pravidel fotbalu.

 

Poslední aktualizace otázek ke dni 01.07.2014