Fotbaloví rozhodčí Moravskoslezského kraje

Burza

Pravidla burzy

Burza rozmskfs.cz je veřejná internetová služba sloužící k soukromé nabídce a prodeji zboží formou inzerátů.
Služba je určena pouze pro soukromou inzerci, nepatří sem firemní inzeráty a nabídky hromadného prodeje.
Do burzy patří pouze věci, které se týkají tématu rozmskfs.cz.
Rozmskfs.cz nijak neodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů. Přistupujte k nim jako ke každé jiné internetové službě, která je anonymní a nic neříká o osobě zadavatele nebo zájemce. Rozmskfs.cz prostřednictvím služby burzy zprostředkuje kontakt mezi inzerentem a zájemcem. Web však není zodpovědný za plnění závazků jak ze strany inzerenta, tak ze strany zadavatele.

Kdy vám inzerát smažeme nebo upravíme

Vyhrazujeme si právo na smazání inzerátu bez předchozího upozornění zadavatele, pokud inzerát nebude splňovat podmínky burzy Rozmskfs.cz.
Vyhrazujeme si právo na změnu titulků inzerátů, pokud bude jejich tvar nevhodný či nepřehledný. Přitom se zavazujeme, že věcná podstata titulku inzerátu zůstane vždy zachována.
Smazány nebo upraveny budou bez upozornění takové inzeráty, které budou zvýrazněny vykřičníky, otazníky, hvězdičkami a podobnými znaky v titulku.
Jednoznačně klamavé inzeráty nebo inzeráty s vulgárním, protizákonným či jinak pohoršujícím obsahem budeme bez upozornění mazat.
Uživatel služby burza rozmskfs.cz může zadat libovolný počet inzerátů. Inzeráty však nesmí být duplikovány nebo se odkazovat na stejné zboží. Takové budou bez upozornění smazány.
Předpokládáme, že běžný uživatel nebude prodávat pět dresů najednou. Hromadné nabídky proto považujeme za inzeráty komerčního charakteru a budeme je mazat. Pokud chcete prodat najednou dresy celé rodiny, učiňte tak prosím postupně samostatnými inzeráty.

Tipy

Snažte se produkt co nejlépe popsat, využijte možnosti přidat fotografie do inzerátu.
Před nákupem zboží na dobírku se přesvědčte o důvěryhodnosti prodávajícího. Pokud je poctivý, nebude se zdráhat přímé domluvě po telefonu, poskytne fotografie produktu nebo například pevnou telefonní linku pro ověření bydliště.